Startsida

For All Genders

Barnböcker bortom tvåkönsnormen

For All Genders är en liten, DIY, bokutgivare som drivs av ideella krafter.

Barn är olika och därför är det viktigt at barnbokslitteraturen är så bred som möjligt för att tilgodose behoven hos så många barn som möljligt. Genom att inte låta sig begränsas av en två-könsnorm, hoppas For All Genders att de kan bidra till att barn får flera möjligheter att vara barn på, än bara två.

 

Information om hur du kommer i kontakt med oss hittar du här